Doorzoek de website

 

1. Alzheimer en darmgerelateerde aandoeningen.

  

 

Preventieve oplossing voor de “Ziekte van Alzheimer” en darmaandoeningen

 

De ziekte van Alzheimer is een degeneratieve aandoening van de hersenen waarbij de patiënt vaak in een versneld tempo dementeert. De diagnose van de ziekte kan tegenwoordig relatief eenvoudig worden vastgesteld, door het meten van de aanwezigheid van bepaalde proteïnen in cerebrospinale vloeistof (hersenvocht). Volgens de Alzheimer's Society zou 1 op 14 mensen boven 65 jaar getroffen worden door deze degeneratieve aandoening. Boven de leeftijd van 80 jaar spreken we zelfs van 1 op 6. Volgens verwachtingen gaat het aantal patiënten de komende 10 jaar alleen maar drastisch stijgen.  

 

Oorzaken

Bij de ziekte van Alzheimer sterven zenuwcellen in de hersenen (neuronen) af. Hierbij spelen plaques een essentiële rol. Plaques zijn ophopingen van het eiwit amyloïde tussen de zenuwcellen. Door die ophopingen kunnen de zenuwcellen niet meer met elkaar communiceren en ontstaan er bovendien afwijkingen in de zenuwcellen zelf. Deze afwijkingen noemt men tangles (klitten). Volgens een algemeen aanvaarde hypothese ontstaat de schade aan de hersencellen waarschijnlijk doordat het lichaam met een ontstekingsreactie reageert op de aanwezigheid van de plaques. Het afweersysteem probeert de plaques onschadelijk te maken met giftige stoffen. Dat lukt helaas niet, maar het tast op den duur wel de zenuwcellen aan. Eerst functioneren deze niet goed meer en sterven vervolgens af.

 

 

 

MicroRes

Door MicroRes is een preparaat ontwikkeld waarmee de effecten van de ziekte van Alzheimer tot staan kan worden gebracht en een preventieve werking op het ontstaan zou kunnen hebben. Omdat de reeds toegebrachte schade ten gevolge van de ziekte van Alzheimer irreversibel is, zal ook het preparaat van MicroRes geen genezing van de ziekte tot gevolg hebben, maar wel een sterk preventieve en remmende werking.

 

Probleemstelling

Wereldwijde onderzoeken door genormeerde onderzoeksinstituten hebben aangetoond dat kurkuma een positieve preventieve invloed heeft op het ontstaan van plaques. De belangrijkste repeterende problemen die echter bij a.lle onderzoeken werden geconstateerd zijn echter:

     a. Matige thermoresistentie

     b. Slechte bio absorptie

De thermoresistentie is belangrijk bij de sterilisatie of pasteurisatie van Kurkuma houdende preparaten. De bio absorptie van Kurkuma leek een haast onoverwinnelijk probleem omdat de stof nauwelijks via de darm in het bloed wordt opgenomen.

 

Oplossing

De door Microres ontwikkelde hypothese heeft geleidt tot het ontwikkelen van een nieuw preparaat dat bestaat uit diverse componenten. Het samengestelde preparaat, maakt gebruik van een derivaat van Kurkuma. Dit derivaat heeft dezelfde eigenschappen als Kurkuma, maar is vele malen geconcentreerd. Vervolgens wordt het derivaat opgelost in olie en ondergaat deze oplossing nog een aantal fysische bewerkingen, waardoor de thermoresistentie wordt verbeterd en de bio absorptie in de darm tot ca. 80% toeneemt en het preparaat wordt gestabiliseerd. Het gebruikte derivaat en de toegevoegde stoffen zijn natuurlijk en toegestaan volgens alle bekende onderzoeksinstituten zoals EFSA (European Food and Safety Authority). De werkzaamheid van het ontwikkelde preparaat wordt erkend door een recent onderzoek van een Nederlands academisch onderzoeksinstituut. Opmerkelijk is dat de betrokken onderzoekers overtuigd zijn van de positieve werking van het preparaat en dit reeds langere tijd dagelijks wordt genuttigd.

 

Reeds bewezen positieve effecten van Kurkuma

In een enorm aantal publicaties van onderzoeken van wereldwijd gevestigde onderzoeksinstituten, wordt het positieve effect van Kurkuma aangetoond. Behalve het positieve effect op de ziekte van Alzheimer, wordt in veel van deze publicaties melding gemaakt van o.a. het effect op de volgende aandoeningen.

•Ziekte van Alzheimer (voorkomen van bèta-amyloïde plaques)

•Artritis en reumatische aandoeningen

(remming van het eiwit (NF-kB)

•Kanker bijvoorbeeld slokdarmkanker en borstkanker

(remming van het eiwit NF-kB) Apoptose

•Hartziekte Vermindering van LDL (low-density lipoproteïne)

•Maag- en darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn

(bestrijding van colitis ulcerosa)

•Diabetes Type 2 (verlagen HbA1c-waarden)

 

Toepassing

Het korte termijn effect van het Microres preparaat, blijkt vooral te liggen in de behandeling van darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn, waarbij na een termijn van ca. 14 dagen al sprake is van een positief effect. 

Het preparaat is uitermate geschikt om te worden toegevoegd aan warme dranken, zoals koffie of chocolademelk. Ook zuiveldranken, vla of yoghurt zijn uitermate geschikt. Uiteraard kan het preparaat ook in capsulevorm worden ingenomen.

Op het preparaat van Microres is een octrooi verleend: Nr. EP13153873.8